Historie

Sokol II Prostějov

Sokol II vznikl odštěpením části členské základny Sokola Prostějov jako Sokol Tyrš v roce 1899. Název Sokol II Prostějov nese až od roku 1906. Sokol II sídlí v areálu U Kalicha, kde našel svoje zázemí. Mezi náplně Sokola II patřily: tělesná výchova, házená, odbíjená lyžování, turistika a kulturní činnost. Členská základna Sokola II v roce 1940 čítala 1119 členů, z toho bylo 671 mužů a 448 žen. Do uvedeného počtu byla započítaná mládež. V následujícím období bylo fungování činnosti Sokola II podobné jako u Sokola I. V roce 1947 měla členská základna 1567 členů, takže byla stejně velká jako členská základna Sokola I (Skořepa, F. 1989)

V současnosti mezi náplně Sokola II patří sportovní oddíly házené, nohejbalu a volejbalu, od podzimu 2013 pak oddíl bojových umění, zaměřených převážně na sebeobranu. Dále pak oddíl všestrannosti - cvičení žen staršího věku. Členská základna Sokola II má 174 členů, z toho více než dvě třetiny tvoří členové házenkářského oddílu (Česká obec sokolská 2007). Obě Tělovýchovné jednoty Sokol I a Sokol II patří do prostějovské župy.

Historie házené v Prostějově

Již dlouhou tradici má v Prostějově házená, když v roce 1908 začal hrát ředitel měšťanské školy pan Václav Nechvátil s dorostenci prostějovského Sokola českou házenou. V roce 1919 došlo k vytvoření prvního házenkářského oddílu SK Prostějov. V letech 1924, 1931 a 1934 se prostějovští házenkáři stali mistry ČSR (Tabery, K. 2008; Házená Prostějov 2010).

Od roku 1930 se začala hrát česká házená i v Sokole II, kde se hrála až do 2. světové války, než byla hráčům z politických důvodů zastavena činnost.

Obnovy se házenkářský klub dočkal až v roce 1950 pod hlavičkou TJ Agrostroj Prostějov (následovník TJ Sokol II). V té době kromě mužské házené bylo založeno i družstvo žen a dorostenek, všechna družstva hrála krajský přebor.

Největším milníkem prostějovské házené byl rok 1966, kdy z české „národní“ házené hráči přesedlali na házenou mezinárodní zvanou Handball. V Prostějově se hrála jen mužská házená, všem kategoriím se dařilo a hrály nejvyšší soutěže té doby. Od roku 1989 hrají prostějovští házenkáři pod záštitou Sokola II.

Největším úspěchem by se dala označit sezóna 2005/2006, kdy házenkáři postoupili do 1. ligy ČR (2. nejvyšší soutěž v ČR), v následující sezóně obsadili dokonce 3. místo. V roce 2008/2009 sestoupili do 2. ligy JM (3. nejvyšší soutěž v ČR), ve které působí dodnes. Kromě mužské kategorie má prostějovská házená ještě dvě dorostenecká družstva, obě hrají 2. nejvyšší soutěž ČR, a přípravku. Pikantní záležitostí pro diváky jsou regionální derby s Kostelcem na Hané a Olomoucí, kdy bývá domácí hala téměř zcela zaplněna (Házená Prostějov 2010; Český svaz házené 2014).